Articles

Биография директора

Директор колледжа
Кандидат технических наук
Мухамбетпаизова Женисгуль Сагидоллаевна
Телефон: (7132) 21-35-35

Туылєан күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)

8 мамыр 1965 жыл /                              8 май 1965 года                                                    

Туылған жерi/Место рождения

Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы / Актюбинская область, Иргизский район

Ұлты/Национальность

Қазақ/ казашка

Бiлiмi/Образование

Жоғары /высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оныѕ атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

Алматы темір жол транспорты инженерлері институты /                Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

Темір жол транспортында тасымалдау процестерін   басқару жөніндегі жол қатынас инженері / инженера путей сообщения по управлению процессами перевозок на железнодорожном транспорте

Ғылыми дәрежесi, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание

Техника ғылымының кандидаты/ кандидат технических наук

Шет тiлдерiн және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы халықтары тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками и языками народов Содружества Независимых Государств

Орыс тілі-еркін, ағылшын тілі- сөздікпен / русский- свабодно, англиский-со словорем

Дипломатиялық дәрежесi/
Дипломатический ранг

 

Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шенi/
Воинское, специальное звание, классный чин

Жоқ/ нет

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания

Қазақстан Республикасы Президентінің алғыс хаты, Көлік және коммуникация Министрінің сертификаты, Білім және ғылым Министрінің марапаттау қағазы, Ақтөбе облысы әкімінің сертификаты және алғыс хаты, Ақтөбе қала әкімінің алғыс хаты, Ақтөбе облыстық білім басқармасы құрмет грамотасы, «Нұр Отан» ХДП мүшесі, Облыстық маслихат депутаты, «Ы.Алтынсарин» белгісі, «Құрмет» орденімен, «Қос Шынар» төсбелгісі, Қазақстан   Республикасының маслихатының 20 жылдық мерейтойы медалі/ Благодарственное письмо Президента РК, сертификат Министра транспорта и коммуникации, похвальный лист Министра Образования и науки, сертификат и благодарственное письмо Акима Актюбинского области, благодарственное письмо Акима города Актобе. Почетная грамота Актюбинского областного управления образования, член партии «Нұр Отан», депутат областного маслихата. Член общественного совета по борьбе с коррупций     нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин», орден «Құрмет», нагрудным знаком «Қос Шынар», медалью к 20 летию маслихата РК

Тәртiптiк жазалар туралы мәлiмет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях

Жоқ/нет

II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
  ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/ Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/ приема

босатылған/ увольнения

1987г.           қыркүйек сентябрь

1990 г.         шілде               июль

Алматы-2 ст. –Есептеуші орталықтың операторы

АСУ ст.Алматы-2- оператор ВЦ.

1991 г.               ақпан           февраль

1997 г.           маусым           июнь

Мақат ст. –станция операторы, техникалық кеңсе және тауар конторыы операторы, станса кезекшісі, кадр бөлімінің инспекторы.

ст.Макат –оператор станции, тех.конторы, товарной конторы, дежурный по станции, инспектор по кадрам.

1997 г.             қараша           ноябрь

1999 г.               шілде               июль

Ақтөбе темір жол техникумы – арнайы пән оқытушысы

Актюбинский жележнодорожный техникум – преподаватель спец.дисциплин

1999 г.           қыркүйек сентябрь

2007 г.               шілде               июль

М.Тынышпаве ат. Қазақ көлік және коммуникация Академиясының Ақтөбе филиалы-арнай пәндердің аға оқытушысы

Актюбинский филиал Казахской Академии транспорта и коммуникации им.М.Тынышпаева –ст.преподаватель спец.дисциплин

2007 г.       қыркүйек сентябрь

2009 г.           қараша           ноябрь

Қ.Жұбанов ат.Ақтөбе мемлекеттік университеті-   «Автомобиль көлігі және жол қозғалысын басқару» кафедрасының доценті

Актюбинский государственный университет им.К.Жубанова-доцент кафедры «Автомобильный транспорт и организация дорожного движения»

2009 г.             қараша           ноябрь

 

Ақтөбе көлік, коммуникация және жаңа технология колледжінің директоры

Директор Актюбинского колледжа транспорта, коммуникация и новых технологий